Kurser

Torben Rahbek udbyder kurser, seminarer og "gå-hjem-møder", hvis man har brug for et overblik over lovgivningen på produktsikkerhedsområdet, eller hvis man ønsker lidt inspiration til sit arbejde med produktsikkerhed og certificering.

Kurserne bliver tilpasset virksomheden og kan have en varighed mellem en time og en dag afhængigt af emnet, målgruppen, formålet med kurset og den ønskede detaljeringsgrad.

Her er nogle eksempler på emner til inspiration:

Produktsikkerhed

Hør om reglerne på produktsikkerhedsområdet; hvilke pligter har man som producent eller importør af et produkt? Hvad betyder det i praksis? Og hvordan kobles det sammen med det arbejde, som virksomheden allerede udfører? Hvad mangler? Hvordan kommer man i gang?
 
Kurset kan ofte med fordel laves som et halv- eller heldagsseminar, hvor personer med "aktier" i virksomhedens produktsikkerhedsarbejde i fællesskab diskuterer mangler og løsninger ud fra oplæg fra Torben Rahbek. Slutproduktet fra sådan et seminar vil typisk være en skitse til en handlingsplan for det videre arbejde.

Tilbagekaldelse

Torben Rahbek gennemgår lovgrundlaget bag tilbagekaldelse af et farligt produkt. Hvad kræves, og hvordan gør man i praksis? Kurset bygger på en europæisk "best practice guideline" og indeholder masser af eksempler. Kurset vi også koble teorien til den praktiske virkelighed i den virksomhed, hvor kurset holdes.

Kurset kan bruges til at diskutere, hvordan trinene i en "drejebog for tilbagekaldelser" skal se ud for virksomheden, og deltagerne kan udvikle et første skitse i løbet af kurset.

CE-mærkning

Torben Rahbek gennemgår reglerne og principperne i CE-mærkning og opbygning af den tekniske dokumentation.
  • Hvad må virksomheden selv gøre, og hvor er den lovmæssigt forpligtet til at købe hjælp?
  • Hvilke værktøjer skal anvendes, og hvordan tilvejebringes de? Kan man selv udvikle dem?
  • Hvordan opbygges en "technical file" med den krævede tekniske dokumentation?
  • Hvordan skrives overensstemmelsesrklæringen?
  • Hvordan vedligeholdes dokumentation og overensstemmelseserklæring?

Hvordan skal jeres kursus se ud?

Et kursus kan have form af et foredrag, der kan være indlagte øvelser, kurset kan fungere som oplæg til diskussioner på mødet eller efterfølgende, alt efter behov og ønsker.
 
Ring og hør om mulighederne.