Hvem er Torben Rahbek

Torben Rahbek har arbejdet som selvstændig rådgiver i produktsikkerhed siden 2006 og har en teoretisk baggrund som civilingeniør og HD. Han var chef for Sikkerhedsstyrelsens markedskontrol og dansk repræsentant i det europæiske myndighedssamarbejde, før han blev selvstændig rådgiver.
Som selvstændig rådgiver har Torben Rahbek blandt andet ydet ekspertbistand til det europæiske myndighedsnetværk PROSAFE, den europæiske standardiseringsorganisation CEN, Europakommissionen foruden adskillige projekter udenfor EU samt en lang række danske virksomheder.
Torben Rahbeks målsætning er at gøre det nemmere for virksomheder at levere gode og ordentlige produkter til deres kunder uden at skulle frygte for økonomiske tab pga. tilbagekaldelser eller myndighedskrav. I Danmark og i resten af EU.

Kundeliste

Torben Rahbek har løst opgaver for:
 • Amagerforbrændingen
 • ANEC (Den europæiske forbrugerorganisation)
 • Banedanmark
 • Bang og Olufsen
 • Dansk Energi
 • Varefakta
 • EU-China Trade Project
 • Europakommissionen
 • PROSAFE
 • ScanJour
 • Scanseason
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • Søndergaard Papir
 • Teknologisk Institut 
Opgaverne har drejet sig om:
 • Analyser af eltekniske eller sikkerhedstekniske problemstillinger
 • Statistiske analyser
 • Sikkerhedsteknisk rådgivning om fyrværkeri
 • Afdækning af best practice metoder i europæisk markedskontrol
 • Assistance, sparring og metodeudvikling til markedskontrolprojekter
 • Sparring og assistance vedrørende udarbejdelse af journalplaner og anvendelsen af journalsystemer
 • Integration af elektronisk indberetning til journalsystemer
 • Workshops om markedskontrol
 • Analyser og udvikling af metoder og procedurer til brug for markedskontrol af lightere

Netværk

Jeg samarbejder med en række konsulentvirksomheder for at komplettere de kompetencer, som jeg har. Mit professionelle netværk omfatter følgende virksomheder: 
Bornbach
Et privat rådgivnings- og konsulentfirma, der rådgiver om løsning af produktsikkerhedsmæssige problemstillinger. Ydelserne omfatter vejledende tests, gennemgang af de tekniske dokumenter samt udfærdigelse af EF-overensstemmelseserklæringer. 
Skjødt Engineering
En rådgivende ingeniørvirksomhed som leverer teknisk rådgivning til el- og industribranchen. Er ofte med i projekterne fra idéfase til produktion og udarbejder i den forbindelse ofte kvalitetsstyringsløsninger og produktionsmanualer.
Marslev Management
Et uafhængigt konsulentfirma, hvis aktiviteter er knyttet til rådgivning inden for IT-området, især proces- og projektledelse, ledelsesrådgivning, analyse, uddannelse, digital strategi, organisation, forvaltning, planlægning, kravspecifikation, EU-udbud, tilbudsbehandling og kontraktindgåelse. 
Varefakta
En selvejende organisation, der har til formål at sikre, at forbrugeren får nødvendige, tilstrækkelige og kontrollerede oplysninger, der er lette at sammenligne, så man er i stand til selv at vælge den vare, der svarer til krav, behov og økonomiske muligheder.