Produktsikkerhed - styr på det

Produktsikkerhed handler om udelukkende at levere sikre produkter til sine kunder og samtidig være klar til at gøre noget, hvis det alligevel kikser. Det er logik og sund forretningsmoral. Men reglerne er komplicerede, og tiden knap, og erfaringen er, at mange virksomheder alligevel ikke gør det rigtigt. Der er plads til forbedringer.

Mange virksomheder har så travlt med at få tingene til at hænge sammen, at produktsikkerheden kommer i anden række. Ikke af ond vilje, men fordi døgnet ikke har timer nok. Det betyder, at virksomheden faktisk markedsfører sine produkter ulovligt, og en myndighed kan i yderste konsekvens kræve, at salget stoppes. Her kan Torben Rahbek hjælpe med at få sat produktsikkerhedsarbejde på skinner, så der er styr på tingene, og man gør det, man skal for at overholde loven.

Der er også virksomheder, der ryger i den modsatte grøft. De bruger for mange penge på produktsikkerheden. Det kan man faktisk godt, for man kan bruge sine penge forkert, så virksomheden ikke får tilstrækkeligt meget ud af dem. Det kan være, at man bruger tid på at anskaffe unødvendige testrapporter, det kan være at man udfører forkerte eller overflødige tests, eller det kan være man opbevarer og holder styr på overflødige dokumenter. Torben Rahbek kan hjælpe med at få luget ud, så man kun gør det nødvendige. Man skal have styr på det, men kun det, man SKAL have styr på. Alt andet er spild af tid og penge.

Endelig skal man være forberedt på "det utænkelige". Selvom man gør alt, hvad man kan, kan ting gå galt, og pludselig finder man ud af, at man har solgt et farligt produkt gennem nogen tid. Så skal man reagere. Det siger loven. Det er jo heller ikke rart at vide, at kunderne går og risikerer at komme til skade med det produkt, som man har solgt til dem, og som de helst skal være glade for. Men hvad gør man så? Det handler om forberedelse, forberedelse og forberedelse. Alle ved, at der kan ske svipsere. Hvis virksomheden er godt forberedt, kan den reagere hurtigt og effektivt og derved fremstå professionelt i kundernes og omgivelsernes øjne. Det giver et godt image - og det kan betale sig. Torben Rahbek kan hjælpe virksomheden med at forberede sig, så den har procedurerne på plads, hvis "det utænkelige" sker.

Hvis jeres virksomhed har brug for at få bedre styr på produktsikkerheden, kan jeg sikkert hjælpe jer. I er velkomne til at kontakte mig for at aftale en uforpligtende snak.